ŽELIMO DA BUDEMO VAŠ PRVI IZBOR

Usluge

Nudimo profesionalne usluge prevođenja.

Jezici

Prevodimo sa i na većinu stranih jezika.

Vrijeme

Mi štedimo vaše dragocijeno vrijeme poštujući rokove.

Uposlenici

Imamo stručan kadar i odlične reference.

Prevodilačka agencija “BARBADOS“ vrši usluge pismenog prevođenja sa svih stranih jezika na B/H/S jezike i obratno, uz sudsku ovjeru ili bez nje te usluge usmenog prevođenja (konsekutivno i simultano).

Dugogodišnje iskustvo prevođenja kao i vrhunske reference čine Prevodilačku agenciju BARBADOS najboljom agencijom za prevođenje u BiH.

  • Vodeća pozicija kada je riječ o uslugama prevođenja
  • Konstantno unapređivanje našeg znanja
  • Centri u više gradova BiH

Mišljenja naših klijenata

  • PHARMA MAAC d.o.o. Sarajevo

  • Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo

  • Medit d.o.o. Sarajevo